INTERNET

Historia powstania Internetu

29 września 1969 roku rozpoczęła się era Internetu. Wszystkie istniejące do tej pory sieci zarządzane były przez jeden główny komputer, którego awaria pozbawiała możliwości pracy całą sieć. W ciągu dwóch następnych lat sieć była rozbudowywana. W marcu 1989 roku złożony został projekt do CERN-u  stworzenia sieci dokumentów , o nazwie Word widea web. Miał to być zbiór dokumentów hipertekstowych, który miał ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku został stworzony podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później została napisana pierwsza graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic.

Dzięki Internetowi możemy kontaktować się z rówieśnikami, mamy możliwość widzenia się przez kamerkę, grać w gry oraz uczyć się.

Oczywiście Internet jak wszystko ma swoje plusy i minusy

Zdjęcie0241 Zdjęcie0242 Zdjęcie0243 Zdjęcie0245

Reklamy

JAKIM JĘZYKIEM MÓWIĄ MEDIA

Hej na zajęciach komputerowych dowiedzieliśmy się,  że będziemy brali udział w programie Włącz się. Młodzi i media! Jest to projekt na którym będziemy wykonywali plakaty, prezentacje i przedstawienie.

Oto początki naszej pracy:

Najbardziej popularne media w dzisiejszych czasach to Internet. Prasa, radio, telewizja przenoszą się do sieci, bo tam najczęściej przebywa współczesny odbiorca mediów.

Pierwsze radio: Radio ma ponad 100 lat;w 1901 r. po raz pierwszy sygnał radiowy przesłano przez Atlantyk. W 1827 w Londynie wymyślono mikrofon , a w 1877 Thomas A. Edison (wynalazca żarówki) skonstruował fonograf, Heinrich  Hertz przekonawszy się że fale elektromagnetyczne rozchodzą  się analogicznie do światła, orzeł, że fale te nigdy nie znajdą żadnego zastosowania praktycznego.